Disclaimer

Groothandel Delftechniek BV verleent u toegang tot haar webshops en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. We besteden veel zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Groothandel Delftechniek BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Groothandel Delftechniek BV behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groothandel Delftechniek BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Groothandel Delftechniek BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Groothandel Delftechniek BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voorwaarden en reglementen

Op overeenkomsten met Delftechniek BV zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bezig met laden...